Hva er EPIM JQS?

EPIM JQS er en forkortelse for «Joint Qualification System». Løsningen er et register over selskaper for markedsføring av sine produkter og tjenester i henhold til internasjonal kategoristandard UNSPSC. Selskapene har også gjort en egenvurdering av deres kompetanse innen helse, sikkerhet, kvalitet og risiko basert på de internasjonale retningslinjene IOGP423-01.

1. Oktober 2018 har EPIM på vegne av våre medlemmer, Operatørene på norsk sokkel, lansert en ny tjeneste (EPIM JQS) for innkjøpere og leverandører som handler produkter og tjenester på den norske sokkelen.

1. Januar 2019 vil EPIM JQS være den eneste Joint Qualification System tjenesten som støttes av operatørene på norsk sokkel.


EPIM har startet prosessen med å registrere ditt selskap i EPIM JQS. Dere vil snart motta bekreftelser fra både EPIM ID og EPIM JQS. Det er først da at dere vil ha mulighet til å logge inn i EPIM JQS.

Noen selskaper vil også bli kontaktet av EPIM Onboarding team der informasjonen som er registrert er mangelfull, eller inneholder feil. Dette krever at EPIM kvalitetssikrer deres informasjon, for å sikre korrekte selskapsdata i EPIM JQS.

Til selskaper som har registrert seg for EPIM JQS


Hvilken kategoristandard brukes til produkter og tjenester i EPIM JQS?

EPIM JQS har tilpasset FNs Standard Products and Services code (UNSPSC) som en kategoristandard for registrering av produkter og tjenester. UNSPSC er en taksonomi for produkter og tjenester for bruk i eCommerce. Det er kodet med et fire-nivå hierarki som et åttesifret tall, med et valgfritt femte nivå som legger til to flere sifre. UNSPSC ble utviklet i fellesskap av FNs utviklingsprogram (UNDP) og Dun & Bradstreet i 1998 og forvaltes for tiden av GS1 US, som er ansvarlig for å føre tilsyn med endringsforespørsler, revidere kodene og utstede regelmessige planlagte oppdateringer til koden, samt administrasjon av spesielle prosjekter og tiltak.


Hva er kostnaden for tjenesten?

EPIM er en «non-profit» organisasjon og leverer denne tjenesten til selvkost, og dette vil være med på å dekke utvikling og administrasjon. Fra 1. Oktober 2018 er prisen 5.500,- NOK for ett år, og dette inkluderer EPIM administrasjonsavgift på 1.000,- NOK.


EPIM JQS er en tjeneste som muliggjør pre-kvalifisering av leverandører til operatørene på norsk sokkel. Pre-kvalifikasjonen er basert på at selskapene oppgir nøkkelinformasjon om sine produkter og tjenester, samt en egenvurdering innen HMS og risikostyring.

Forhåndskvalifiseringen er med på å gi kjøperne kvalifiserte selskaps- og produkt-/tjenesteinformasjon i henhold til veletablerte internasjonale standarder, samt finansiell informasjon fra anerkjente norske og utenlandske foretaksregister. Formålet er å gi nøyaktig og nyttig informasjon som vil øke forretningsmulighetene for de involverte.

Hva er løsningens formål?


Hvis din bedrift planlegger eller ønsker å fortsette å være leverandør eller samarbeidspartner innenfor olje- og gassindustrien på norsk sokkel, vil det være et krav å være representert i EPIM JQS. Fra 01.01.2019 vil EPIM JQS bli brukt som den eneste kilden for å identifisere potensielle leverandører for operatørene på norsk sokkel.

Er det nødvendig for meg å bruke en slik løsning?


Se mer informasjon her

Hva er fordelene for min bedrift ved å være en del av EPIM JQS?

 

 


Klikker du "Påmelding EPIM JQS" på forsiden vil du da bli videresendt til EPIM.no/onboarding som er et skjema som må fylles ut. Din kontaktinformasjon vil deretter bli brukt av vårt onboarding team for å sikre at det blir en smidig overgang til EPIM JQS.

Hva skjer etter at jeg har meldt meg på EPIM JQS?


Ved å benytte tilgjengelig teknologi og såkalt webcrawl har vi allerede ved din første pålogging generert mye informasjon på din EPIM JQS hjemmeside. Dette er basert på innhold fra egne nettsteder, offentlig tilgjengelige registre og ytterligere relevant informasjon fra Internett.

Vi vil også lage videoer for selvhjelp samt presentasjoner av muligheter i EPIM JQS. For å holde deg oppdatert på dette oppfordrer vi å følge med på linkene som finnes i Nyheter på vår hjemmeside www.epimjqs.no

Hvordan vil det skje, og kan jeg få hjelp til å presentere min bedrift i EPIM JQS?